ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

1923

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на лицето;

- документ по гражданско състояние, издаден от Община Плевен.

 

Срок за извършване на услугата
 
5 работни дни

( обикновена )
 
2 работни дни

( бърза )
 
До 8 часа 

( експресна )
 
Такса / бр.
 
15.00 лв.
 
22.50 лв.
 
30.00 лв.