ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД НА НАСИЛСТВЕНО ПРОМЕНЕНИ ИМЕНА ( чл. 19а от ЗГР )

1651

- Заявление за възстановяване на имената по административен ред подават само тези български граждани, чиито имена са били принудително променени и те не са упражнили това свое право до този момент.

- По административен ред могат да променят имената си и български граждани, родени след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление / по образец / до Кмета на Община Плевен, като подписът в заявлението трябва да бъде нотариално заверен.

 

Услугата е безплатна

Срок за извършване на услугата – 30 дни.

 

 

 

Услугата е безплатна.

Срок за извършване на услугата – 30 дни.