СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ПОГРЕБЕНИЕ

5498

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на заинтересованото лице;

- препис – извлечение от смъртен акт на починалото лице.

 

Услугата е безплатна.

Срок за извършване на услугата – веднага.