Административни услуги по гражданско състояние

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

3461

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Попълнено заявление /по образец/ - документ за самоличност на лицето ( родителите – при непълнолетни деца ) или на упълномощен с нотариално заверено изрично пълномощно.   Срок за извършване…

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ – СЛЕД СЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ

1324

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за припознаване пред длъжностното лице /по образец– получава се от обслужващото гише/ или нотариално заверено заявление от лицето, което припознава; - документи за самоличност на родителите;…

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ

2733

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за обявяване име на новородено /по образец/; заявление за припознаване /по образец/ – получават се от обслужващото гише или нотариално заверено заявление от лицето, което припознава; -…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ( НАСТОЯЩ ) АДРЕС; ПРОМЯНА В ДАННИТЕ НА ПОСТОЯНЕН ( НАСТОЯЩ ) АДРЕС

3140

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  - попълнено заявление /по образец/ - документ за самоличност  на заинтересования или упълномощен с нотариално заверено изрично  пълномощно.                Срок за извършване…

НОВ НАСТОЯЩ АДРЕС-АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИ

2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -   адресна карта  /по образец/; -   документ за самоличност на заинтересования или упълномощен с нотариално  заверено изрично пълномощно; -   документ за собственост на жилището; -   договор…

НОВ ПОСТОЯНЕН АДРЕС – АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

2674

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ             -    заявление за постоянен адрес /по  образец/;             -    документ за самоличност на заинтересования или упълномощен…