ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

2182

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице;

-нотариално заверено изрично пълномощно.

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.