Кмет


kmet 1Избирането ми за кмет на Община Плевен е символично. То олицетворява общата воля на плевенчани за промяна.Пътят е ясен - прозрачност в управлението и престуктуриране на администрацията, с цел повишаване на ефективността й.Това е новият модел на управление. Превръщането на Плевен в европейски град с бъдеще за младите хора изисква много енергия и труд. Готов съм да положа необходимите усилия, защото това е и моята мечта.Амбициран съм да настоявам диалога между Община Плевен и централната власт да бъде все по-активен, с което се надявам да сработят така дълго обмисляните проекти. Радостта от успеха е примесена с осъзната отговорност. Отговорност за настоящето и бъдещето на хората, отговорност за развитието и просперитета на общината. Времето на приказките свърши! Започва времето на действието. Пожелавам успех на всички ни!

Проф. Д-р Димитър Стойков, дмн
Кмет на Община Плевен
Copyright 2013 Община Плевен - Кмет
slots games - slots-games.org