Успешно беше преодоляно обявеното „бедствено положение” в Община Плевен

348

Свалете в PDF