Вакантни длъжности

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен

480

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен   Във връзка с изпълнението на проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна…

Обява за вакантни длъжности в детска ясла „Чайка”

456

    Община Плевен обявява 3 вакантни длъжности в детска ясла „Чайка” гр. Плевен ул. „Десети декември” 40 за:         1.Медицинска сестра или акушерка в яслена група - 2 бр. Изискване за заемане…

Резултати от заседанието на комисията от 06.12.16г. по проект ,,Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен"

342

  Протокол № 1              Днес 06.12.2016 год. в 10.00 часа в Община Плевен, етаж 1, стая № 4, се събра, назначена със Заповед № РД 10-1612/ 30.11.2016 год. на Кмета на Община Плевен, комисия в състав:           …