Вакантни длъжности

Община Плевен обявява публично състезание по реда на ЗОП за избор на специалисти по проект ,,Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен”

66

Община Плевен обявява публично състезание по реда на ЗОП за избор на следните специалисти по проект "Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен”: педиатър - 3 позиции,…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен

369

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен   Във връзка с изпълнението на проект „Продължаване дейността на Регионален център…