Спортен календар

СЪОБЩЕНИЕ

В срок до 23.11.2016г. очакваме предложения от спортни клубове за спортни прояви, които предлагат да бъдат включени в  спортния календар на Община Плевен за  2017г. Предложенията да са обосновани и да съдържат кратко резюме за спортната проява  (ранг на проявата, участници-брой и възраст, място-точно упоменато, време – месец и дата, съорганизатори на проявата и др.). В предложенията да е включен финансов разчет на средствата, необходими за реализирането на спортното мероприятие. Община Плевен ще подпомогне финансово със средства от общинския бюджет само мероприятия, включени в Спортния календар за 2017г. През годината предложения за финансово подпомагане на допълнителни мероприятия - неодобрени в спортния календар няма да бъдат разглеждани.

Спортният календар и финансовите средства за всяка спортна проява за 2017г. ще бъдат гласувани и приети от Общинския съвет.

Предложенията да бъдат адресирани до Кмета на Община Плевен и подадени в Центъра  за административно обслужване, Плевен, пл. „Възраждане” № 4.