Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8939-1 гр. Плевен /13.01.2017г.

166

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     № ТСУи С-92-8939-1   гр. Плевен , 13.01.2017г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-10/ 12.01.2017г. на Зам.Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8878-1/18.11.2016 год.

99

ДО АТАНАС АСЕНОВ МАКАЕВ жк.”Ален мак” № 37-2-6 гр. Благоевград О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8878-1 гр.Плевен   18.11.2016 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8843-1/09.11.2016 год.

86

ДО ЦВЕТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА ул.”Сирма войвода” №26, вх.А, ет.3, ап.8 гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8843-1 гр.Плевен   09.11.2016 г.   Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство…

Съобщение за ОВОС

113

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 92-8851-1/11.11.2016Г.

138

МИКО МАРИНОВ МИКОВ УЛ. „САН СТЕФАНО” №30,ВХ.А ГР. ПЛЕВЕН                                                                       …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 92-8887-1/25.11.2016Г.

128

ДО ИВАЙЛО ДРАГАНОВ СТОЯНОВ УЛ. „САН. СТЕФАНО” №32, ВХ.А ГР. ПЛЕВЕН ДО ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ЖК „ЛЮЛИН”№6,ВХ.Е,ЕТ.10,АП.76 ГР.СОФИЯ ДО ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ЖК „ЛЮЛИН”№6,ВХ.Е,ЕТ.10,АП.76 ГР. СОФИЯ О Б Я В Л Е…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 94П-3590-2/24.11.2016Г.

121

До Мирослав Пешев Маргаритов Жк „Сторгозия”бл.41,вх.А,ет.6, ап.18 Гр. Плевен                                                                                    …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 94Н-2178-4/25.11.2016г.

110

Изх. № ТСУиС 94Н-2178-4/25.11.2016г.          ДО    АНТОАНЕТА ПЛАМЕНОВА ДИКОВА    ж.к. „Дружба”бл.113, вх. „З”, ап.2    ДО    Собствениците на неидентифициран имот    с идент. 56722.660.818.1.6       …

обявление ТСУиС-92-8875-1/16.11.2016г.

148

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС-92-8875-1/16.11.2016г. гр. Плевен   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС94К-1038-1/15.11.2016г

93

Изх. №ТСУиС94К-1038-1/15.11.2016г     ДО ИВАН ГЮРОВ  МАРТИНОВ Постоянен адрес: жк „Дружба”, бл. 411А, вх. Б, ет.3, ап.9 гр. Плевен настоящ адрес: ул. „Хан Аспарух” №4 с. Струпец общ. Роман, обл. Враца КОНСТАНТИН ИВАНОВ БУРДИНЯШКИ…