Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8978-1/09.02.2017Г

63

               Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-25/07.02.2017г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на Подробен устройствен…

Уведомление по заповед №РД-10-43/12.01.2017г. на Кмета на Община Плевен към „Турли"ЕООД

65

УВЕДОМЛЕНИЕ Със заповед №РД-10-43/12.01.2017г. на Кмета на Община Плевен, връчена Ви на 19.01.2017г., на „Турли"ЕООД е даден 7/седем/ дневен срок да внесе в ОП"Жилфонд"Плевен сумата, с която е спечелило публичния търг за отдаване…

Съобщение за ОВОС

38

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Съобщение за ОВОС

43

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ :№ ТСУиС -26-697-2/ 16.01.2017г.

66

Изх. №ТСУиС-26-697/16.01.2017г. ДО  ЕЛКА БОРИСЛАВОВА   ФИЛИПОВА ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ УЛ. „КАРЛОВО” № 12, ЕТ. 1,ОБЕКТ 1 ГР. ПЛЕВЕН ДО „КАПИТАЛ” ООД          УЛ. „КАРЛОВО” № 12, ЕТ.1, ОФИС ГР. ПЛЕВЕН  ДО…

заповед PД-12-20/01.02.2017 г.

76

Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-94В-5052-2/25.10.2016 год. от Валери Христов Русанов, на основание Решение № 211/26.05.2016 год. на Общински съвет - Плевен по чл.124а, ал.1 и ал. 7 от ЗУТ, Решение № K33-30/29.09.2016 год., т. 1.8 от протокол № 30 на Комисията…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8966-1 / 03.02.2017 год.

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8966-1 гр.Плевен 03.02.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че със заповед          № РД-12-17/24.01.2017 год. на Кмета на община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-94Х-995-2 / 03.02.2017 год.

58

ДО ХРИСТО ГАЛИНОВ ХРИСТОВ ул. „Емануил Васкидович” №126а гр. Плевен ИСКРА ХРИСТОВА ПЕТКОВА-ДИМОВА бул. „Бели лом” №29, вх.А, ет.4, ап.7 гр. Разград СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА ул. „Емануил Васкидович” №126а гр. Плевен…

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО: Фарес Ал Фарес ул."Антим 1"№21, ап.З град Плевен

99

УВЕДОМЛЕНИЕ Г-н Ал Фарес, На 05.01.2015г. в град Плевен е сключен договор за наем по силата на който Ви е предоставено временно и възмездно право на поставяне върху общински терен на преместваем обект павилион за хранителни стоки…

ОБЯВЛЕНИЕ . № ТСУиС-94А-3099-1/ 11.01.2017г.

79

№ ТСУиС-94А-3099-1/ 11.01.2017г.                                                                                ДО ВЕСЕЛКА БЛАГОЕВА ЗДРАВКОВА,  жк „Сторгозия”,…

ОБЯВЛЕНИЕ :№ ТСУиС -94И-743-2/ 23.12.2016г.

109

Изх. №ТСУиС 94И-743-2/23.12.2016Г ДО ИВАНКА ТЕОБАЛДОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. “СТОЯН ВОЙВОДА” № 13 ГР.ПЛЕВЕН               Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-94И-743-2/23.11.2016г..Ви уведомяваме, че е издадено …