Обявления

Констативен Протокол за проверка на НКЦ - Гр.Плевен Ул "Васил Левски" № 125

55

Днес, 22.12.2016 г., Пламен Иванов Иванов, на длъжност регионален инспектор в ГД "Инспекторат за опазване на културното наследство" (ИОКН) при Министерство на културата (МК), на основание Заповед № РД-09-51/19.01.2016 г. на Министъра…

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЖУЛИEH ТОДОРОВ ТОДОРОВ УЛ."ВАРДАР"№ Зв ГРАД ПЛЕВЕН

58

Със заповед № РД-11-133/07.07.2016 г. на Кмета на Община Плевен, сте настанен в общински жилищен имот с адрес : град Плевен, ул."Вардар"№ Зв, представляващ една стая, кухня и сервизни помещения за срок до 13.07.2018 г. От извършена…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

80

ОБЯВА На 23.02.2017г. От 11.00 часа във фоайето на сградата на УНИПОС ООД, гр.Плевен ул. "Сан Стефано" № 47, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект за изменение на ПУП - ПРЗ /План за регулация…

Обявление до Румен Георгиев Христов бул. Русе № 87, вх. Ж, ет. 5, ап. 9 гр. Плевен

56

До Румен Георгиев Христов    бул. Русе № 87, вх. Ж, ет. 5, ап. 9  гр. Плевен Господин Христов, По повод Заявление рег. № РД 44-244-1 от 18.01.2017г. за достъп до обществена информация органът по достъп до обществената информация…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8969-1/03.02.2017 год.

70

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8969-1 гр. Плевен 03.02.2017 г.             Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-21/01.02.2017г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8961-1/31.01.2017 год.

35

ДО Петър Симеонов Димитров ул. „Трети март” №18 гр.Долна Митрополия Анелия Петкова Костова ул. „Иван Вазов” №54 с.Оряховица О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8961-1 гр.Плевен  31.01.2017 г.      …

заповед рд-12-31/13.02.17

58

По заявление ТСУ и С 26-817-6/21,11,2016 от "Бриз 1"одобрено изменение на План за регулация и застрояване в УПИ І-За дом на културата и българо-съветската дружба,квартал 36б по плана на г.Плевен

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8820-1/19.10.2016 год.

41

ДО Лиляна Петкова Крачунова жк. „Сторгозия” бл. 54, ет.11, ап.44 гр.Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8820-1 гр.Плевен  19.10.2016 г.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за…

Съобщение за постановен акт

39

До Румен Георгиев Христов бул. Русе № 87, вх. Ж, ет. 5, ап. 9 гр. Плевен     Господин Христов,   По повод Заявление рег. № РД 44-244-1 от 18.01.2017г. за достъп до обществена информация органът по достъп до обществената информация…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8983-1/13.02.2017 Г.

83

№ ТСУиС- 92-8983-1/13.02.2017г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-32/13.02.2017г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен         …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8982-1 / 10.02.2017г ,гр. Плевен

62

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-27/ 07.02.2017 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С- 92- 7577-1 / 10.02.2017г. гр. Плевен

60

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-26/ 07.02.2017 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване…