Обявления

Прекратяване наемното правоотношение между ОП^Жилфонд" Плевен и Жулиен Тодоров Тодоров за ползваното от него общинско жилище, находя що се в гр. Плевен. ул."Вардар''№ Зв,

48

  С уведомление № ОУСЖ-94Ж-153-1/06.02.2017 г. на Кмета на Община Плевен, връчено еъответствие е чл. 61, ал.З от Административно процесуалния кодекс /АПК/ и на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. Жулиен Тодоров…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8968-1/03.02.2017Г

43

ДО ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА УЛ. „МАНУШ ВОЙВОДА”№9, ВХ.А,ЕТ.4,АП.9 ГР. ПЛЕВЕН ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОЙЧЕВА УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ”№7 ГР. ПЛЕВЕН ХРИСТО СИМЕОНОВ МИЛЕВ УЛ. „СРЕДНА ГОРА” №30 ГР. ПЛЕВЕН ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА…

Съобщение за одобрена схема за поставяне на преместваеми съоръжения -маси за продажба на великденска украса

43

Относно реда на издаване на Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения - маси за улична търговия с великденска украса СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че има одобрени схеми за разполагане на преместваеми съоръжения,…

съобщение относно реда на издаване на Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения шатри свързани с предстояща предизборна кампания

37

СЪОБЩЕНИЕ   Относно реда на издаване на Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения шатри свързани с предстояща предизборна кампания Уведомяваме Ви, че има одобрени схеми за разполагане на преместваеми съоръжения,…

Обявление по заявление вх.№ ТСУ и С-94К-2395-1/09.02.2017г.

51

Изх.№ ТСУиС-94К-2395-1/02.03.2017г.    ДО  ЦВЕТКО ЦЕКОВ КПЕКЕНСКИ ,ИВАН ИЛИЕВ ГЪРКОВ,НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ Във връзка с постъпило в Община Плевен  заявление с вх. № ТСУиС-94К-2395-1/09.02.2017г. от Катя Гергова Петрова и Маргарита…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8961-1/31.01.2017 год.

56

ДО Димитър Илиев Петков ул. „П.Р.Славейков” № 6-2-8 гр. Плевен Георги Илиев Петков ул. „Лозенка” №14 с. Опанец (живеещ в Испания)   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8961-1 гр.Плевен  31.01.2017 г.  …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8998-1/22.02.2017 год.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8969-1 гр. Плевен 03.02.2017 г.             Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-38/16.02.2017…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8953-1/24.01.2017 год.

45

ДО Димитър Николов Бонжовски ул. „Страцин” № 25-4-8 гр. Плевен Светлозар Иванов Дичевски с. Ясен   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8953-1 гр.Плевен  24.01.2017 год.           Община Плевен, на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С – 92 – 8985 - 1/ 20. 02. 2017г.

72

   ДО    НЕИДЕНТИФИЦИРАН   56722.664.258   О Б Я В Л Е Н И Е   № ТСУ и С – 92 – 8985 - 1 гр. Плевен   20. 02. 2017г.           Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8987-1/14.02.2017 год.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8987-1 гр. Плевен  14.02.2017 год.           Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-30/13.02.2017 год. на Зам.…