Стартираха конкурси за проекти, насочени към интегриране на хората с увреждания

198

   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ стартира конкурси за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда и към осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, спортни и исторически обекти за хора с увреждания.

   1.Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Допустими кандидати са всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Целева група на инвестиционните проекти са лицата с трайни увреждания.

Работодателите могат да кандидатстват пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства за покриване на разходи по три компонента:

   Компонент 1 – за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания, без лица с трайни увреждания, работещи при работодателя. Лимитът на средствата по компонента е до 10 хил. лв.

   Компонент 2 – за приспособяване на работни места и осигуряване на специфични безопасни и здравословни условия на труд за лица с трайни увреждания, без лица с трайни увреждания, работещи при работодателя, освен ако приспособяването не предхожда тяхното планирано пренасочване на друго работно място, отговарящо в по-голяма степен на характера на заболяването им, или са налице обстоятелствата по чл. 7, ал.4. Лимитът на средствата по компонент 2 е до 4 хил. лв. за едно работно място.

   Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания или за преоборудване на работни места на лица с увреждания, съответстващи на характера на тяхното заболяване. Лимитът на средствата по компонента е до 6 хил. лв. за едно работно място.

   Срокът за подаване на документите е до 17.30 часа на 23.02.2017 г.

   2.Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Организациите могат да кандидатстват за финансиране на дейности по три компонента:

   Компонент 1 – за осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група; размер на средствата, за които може да се кандидатства – до 12 хил. лв.

   Компонент 2 – за приспособяване вътрешната среда на обект за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на лица от целевата група; размер на средствата, за които може да се кандидатства – до 15 хил. лв.

   Компонент 3 – за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения /асансьори или лифтови платформи/ за лицата от целевата група; размер на средствата, за които може да се кандидатства – до 50 хил. лв.

   Срокът за подаване на документите е до: 17.30 часа на 06.03.2017 г.

   За въпроси и допълнителна информация относно конкретните изисквания на конкурсните процедури: Наталия Иванова, Регионален представител на Агенцията за хората с увреждания за Северозападен район

rp_monata_ahu@mlsp.government.bg

тел.: 096/ 312 958, 0882/ 826 715

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Президентът Румен Радев ще е…

сряда, 22 февруари 2017
676

За толерантна агитационна кампания отново…

вторник, 21 февруари 2017
95

Тролейбусно трасе се нуждае от…

вторник, 21 февруари 2017
163

Само две заведения в Плевен…

вторник, 21 февруари 2017
232